Communicatieadviseur programma MJPG a.i., Rijkswaterstaat (PPO)

Rijkswaterstaat werkt elke dag aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Daarbij houdt zij niet alleen rekening met de belangen van de weggebruiker maar ook van de mensen die dichtbij de rijkswegen wonen. Zij onderzoekt komende jaren de geluidsbelasting langs alle rijkswegen. Daar waar er het geluid de norm van de Wet Milieubeheer overschrijdt, worden oplossingen voorgesteld.

Voor dit landelijke programmateam waarbij 3 uitvoerende marktpartijen en 7 Rijkswaterstaat Regio’s betrokken zijn, was ik programma communicatieadviseur. Ik adviseerde rond de positionering van het programma en bijbehorende kernboodschappen, woordvoeringslijnen en communicatiemiddelen. Daarnaast adviseerde ik de programmamanager, omgevingsmanager en andere betrokkenen bij voorkomende communicatievragen.

Print Friendly, PDF & Email

Sector:
Holding: Rijksoverheid (landelijke uitvoeringsorganisatie)
Data: juli 2013 - aug 2015